HAKKIMIZDA

PAKT insight+imagination, İstanbul merkezli bir semiyotik (göstergebilim) ve yaratıcı strateji danışmanlığıdır. Markalar, sosyal girişimler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve aktivist gruplara iletişim kavram ve sembolleri, marka ve kampanya konumlandırması/mesajı/felsefesi, markalaşma, hikayeleştirme ve iletişim stratejileri konularında hizmet vermektedir. PAKT insight+imagination, anlamlı ve etkili bir iletişimin derinlemesine araştırılmış anlamlı içgörüler (insight) ve etkili bir hayal gücüyle (imagination) oluşturulabileceğine inanır.

Bu nedenle, etkili kavramlar ve fikirler üzerine kurulmuş, algıya veya harekete dönüşecek stratejiler tasarlamayı amaç edinir. Kültürel ve sosyal semiyotik (göstergebilim) aracılığıyla anlamlı içgörülere ulaşır. Bu içgörüleri kullanarak kavramsal bir hikaye çerçevesi oluşturur. Bu hikaye, iletişim stratejisi sayesinde, kendi etrafında bir topluluk oluşmasını sağlar.

Tecrübeli analist ve araştırmacı ağımız sayesinde, tüm Orta Doğu ve Avrasya Bölgesi’nde anlamlı iletişimler tasarlama uzmanlığımız var.

EKİP