İÇGÖRÜ + ÖNGÖRÜ ÇALIŞMALARI

İçgörüsü olmayan iletişim, açık denizlerde pusulasız bir gemi gibidir. Nereye varacağını asla bilemezsiniz.

İçgörü çoğu zaman veri veya bilgiyle karıştırılır. İçgörü bir bilgi veya verinin derinlemesine incelenerek onun arkasındaki nedeni görebildiğiniz zaman ortaya çıkar. İletişimin en önemli yapıtaşını görmezden gelmek marka veya kurumunuzu hafife almaktan başka bir şey değildir. Öngörü çalışmaları ise, marka veya kurumunuzun geleceğine ışık tutacak tahayyül ve tasavvurları yapmaktan geçer. Geleceği planlamak için önce muhtemel senaryoları öngörmeye çalışıp, sonra onlara göre pozisyon almak gerekir.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Suudi Arabistan kültüründe insanların tanışma anları

Küresel bir tütün ürünleri markası için Suudi Arabistan kültüründe insanların tanışma ve karşılaşma anlarını inceledik. Bu anların kültürel önemi ve göstergeleri üzerinden marka konumlandırma stratejisi için içgörüler elde ettik.

Fas kültüründe çocukların özerklik duygusu

Küreselhızlı tüketim ürünleri (FMCG) markası için Fas kültüründe çocukların özerklik duygusunu ve aile yapılarının medyada nasıl yansıtıldığını inceledik. Markanın geliştireceği ürünler için öngörüler elde ettik.

Türkiye ve Orta Doğu’da inovasyon trendleri analizi

Transdisipliner inovasyon platformu ATÖLYE’nin vizyon ve strateji çalışması kapsamında, ATÖLYE’nin 42 paydaşı ile birlikte, Türkiye ve Orta Doğu’yu önümüzdeki üç-beş yıl içinde etkileyecek trendlerin haritalandığı bir çalışma yapıldı. ATÖLYE’nin önümüzdeki yıllar için odaklanacağı şirket stratejisi ve vizyonuna altyapı teşkil edecek öngörülerin ortaya çıkartıldı.

TÜM PROJELER